Onder Voorbehoud

© Copyright 4KWart Arnhem 2013.

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (www.4KWart.nl) en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij 4KWart Arnhem.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door 4KWart Arnhem of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright 4KWart Arnhem”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

4KWart Arnhem voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website mag altijd. 4KWart Arnhem stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

Alle informatie op deze site is onder voorbehoud. Ofschoon met zorg samengesteld, kan informatie over tijden en plaatsen fouten bevatten. 4KWart Arnhem zal nooit aansprakelijk kunnen worden gehouden voor eventuele schade als gevolg van foute gegevens.